Zajęcia edukacyjne

Zajęcia dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat

 • Kto nam pomaga zachować zdrowie i bezpieczeństwo? – warsztaty z edukacji prozdrowotnej i bezpiecznych zachowań z elementami głośnego czytania i technik plastycznych
 • Książka, sport, biblioteka – warsztaty z edukacji prozdrowotnej z elementami czytania dzieciom i zabaw ruchowych
 • Zaprogramuj zdrowie! – warsztaty z edukacji prozdrowotnej i kodowania
  z wykorzystaniem robotów edukacyjnych
 • Znikające kropki – warsztaty edukacyjne z elementami biblioterapii i zabaw twórczych z wykorzystaniem techniki origami płaskie z koła
 • Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem – Patronem 2023 roku –  warsztaty edukacyjne
 • Zakładkomania – warsztaty z elementami czytania dzieciom, z wykorzystaniem technik plastycznych.
 • Elmer akceptacja inności – warsztaty z elementami głośnego czytania

Zajęcia z cyklu „Papierowe opowieści – teatrzyk kamishibai”:

 • „Nie lubię książek. Koniec, kropka” – kreatywne warsztaty kształtujące postawy
  i zainteresowania czytelnicze, z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Słowik” – kreatywne warsztaty nt. wartości: przyjaźni i wolności, z wykorzystaniem teatru ilustracji i techniki origami płaskie z koła
 • „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – kreatywne warsztaty nt. początków państwa polskiego i polskich symboli narodowych z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Calineczka” – kreatywne warsztaty na podstawie baśni H. CH Andersena,
  z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Dbamy o środowisko i powietrze” – kreatywne warsztaty ekologiczne
  z wykorzystaniem opowiadania K. Wychowaniec „Opowieści z zielonego parku”
  i z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Niebieska niedźwiedzica” – kreatywne warsztaty kształtujące postawy tolerancji, dobra, empatii i szacunku do drugiego człowieka, z wykorzystaniem teatru ilustracji
  i technik plastycznych
 • „Szukając Marudka” – – kreatywne warsztaty o roli zwierząt domowych i opieki nad nimi, zdolności przebaczania i bezpieczeństwie z wykorzystaniem teatru ilustracji
  i techniki origami płaskie z koła.

Zajęcia dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych

 • Elmer akceptacja inności – warsztaty z elementami głośnego czytania – dla kl. I
 • Czarodziejskie słowa – moc uprzejmości – warsztaty nt. savoir-vivre z elementami głośnego czytania i technik plastycznych – dla kl. I-II
 • Kto nam pomaga zachować zdrowie i bezpieczeństwo? – warsztaty z edukacji prozdrowotnej i bezpiecznych zachowań z elementami głośnego czytania i technik plastycznych
 • Książka, sport, biblioteka – warsztaty z edukacji prozdrowotnej z elementami czytania dzieciom i zabaw ruchowych
 • Zaprogramuj zdrowie! – warsztaty z edukacji prozdrowotnej i kodowania
  z wykorzystaniem robotów edukacyjnych
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni – zajęcia nt. niebezpieczeństw, czyhających na dzieci w Internecie
 • Podróże z książką – warsztaty edukacyjne z elementami czytania dzieciom oraz
  z wykorzystaniem książek z AR (rozszerzoną rzeczywistością)
 • Spotkanie z Mikołajem Kopernikiem – Patronem 2023 roku –  warsztaty edukacyjne
 • Zakładkomania – warsztaty z elementami czytania dzieciom, z wykorzystaniem technik plastycznych.

Zajęcia z cyklu „Papierowe opowieści – teatrzyk kamishibai”:

 • „Nie lubię książek. Koniec, kropka” – kreatywne warsztaty kształtujące postawy
  i zainteresowania czytelnicze, z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Słowik” – kreatywne warsztaty nt. wartości: przyjaźni i wolności, z wykorzystaniem teatru ilustracji i techniki origami płaskie z koła
 • „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie” – kreatywne warsztaty nt. początków państwa polskiego i polskich symboli narodowych z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Calineczka” – kreatywne warsztaty na podstawie baśni H. CH Andersena,
  z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Dbamy o środowisko i powietrze” – kreatywne warsztaty ekologiczne
  z wykorzystaniem opowiadania K. Wychowaniec „Opowieści z zielonego parku”
  i z wykorzystaniem teatru ilustracji i technik plastycznych
 • „Niebieska niedźwiedzica” – kreatywne warsztaty kształtujące postawy tolerancji, dobra, empatii i szacunku do drugiego człowieka z wykorzystaniem teatru ilustracji
  i technik plastycznych
 • „Szukając Marudka” – – kreatywne warsztaty o roli zwierząt domowych i opieki nad nimi, zdolności przebaczania i bezpieczeństwie z wykorzystaniem teatru ilustracji
  i techniki origami płaskie z koła.

Zajęcia dla uczniów kl. IV-VIII szkół podstawowych

 • Sto tysięcy książek kontra cytryna – o życiowej mądrości i wartościach niematerialnych – warsztaty z elementami głośnego czytania  – dla kl. IV-VI
 • Emocjonalny zawrót głowy – związek między myśleniem i odczuwaniem
  a zachowaniem
  – warsztaty nt. emocji, radzenia sobie z trudnościami z elementami czytania – dla kl. VI-VIII
 • Młody książę: Ja i mój kwiat – przyjaźń i miłość – co to takiego? – warsztaty
  z elementami czytania – dla kl. VII-VIII
 • Jak odnaleźć własne korzenie? – warsztaty edukacyjne nt. tworzenia drzewa genealogicznego i poszukiwania źródeł informacji o naszych korzeniach –
  dla kl. IV-VI
 • Zagrożenia w cyberprzestrzeni – zajęcia nt. niebezpieczeństw, czyhających na młodzież w Internecie – dla kl. IV-VIII
 • Na tropie Adama – warsztaty edukacyjne nt. twórczości Adama Mickiewicza  rozwijające kompetencje świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego selekcjonowania informacji oraz kształtujące umiejętność kreatywnego wykorzystania narzędzi TIK – dla kl. VII-VIII
 • Norwid w bibliotece – warsztaty edukacyjne nt. twórczości Cypriana Kamila Norwida, rozwijające kompetencje świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, krytycznego selekcjonowania informacji oraz kształtujące umiejętność kreatywnego wykorzystania narzędzi TIK – dla kl. VII-VIII
 • Nowe życie starych książek  – kreatywne warsztaty z wykorzystaniem techniki book folding.

Zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 • Moje miejsce na ziemi – o ważnych decyzjach życiowych – warsztaty edukacyjne nt. podejmowania właściwych wyborów
 • Dlaczego warto być odpowiedzialnym i nie ulegać uzależnieniom? – warsztaty edukacyjne
 • Jak podejmować decyzje? – warsztaty edukacyjne kształtujące umiejętność podejmowania decyzji jako kompetencji niezbędnej w pracy zawodowej
 • Komunikacja interpersonalna  –  warsztaty edukacyjne kształtujące umiejętności interpersonalne i komunikacyjne przydatne w pracy zawodowej.

Spotkania czytelnicze i zabawy literackie w ramach obchodów świąt związanych z literaturą, książką, czytaniem i biblioteką

 • Narodowe Czytanie (wrzesień)
 • Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (wrzesień)
 • Dzień Postaci z Bajek (listopad)
 • Światowy Dzień Pluszowego Misia (listopad)
 • Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci (kwiecień)
 • Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (kwiecień)
 • Tydzień Bibliotek (maj)
 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (maj-czerwiec)

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Orientacyjny czas trwania jednego spotkania – ok. 60-90 minut (w zależności od tematu
i liczby uczestników). Zajęcia odbywają się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu.

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu telefonicznie:
42 717 43 04 lub osobiście w Bibliotece Pedagogicznej w Zgierzu, ul. 3 Maja 46.

Zastrzegamy sobie prawo przełożenia terminu zajęć z przyczyn niezależnych.

W przypadku odwołania zajęć przez nauczyciela prosimy o powiadomienie pracowników biblioteki co najmniej na dzień przed zajęciami.