Wspomaganie

Sieć współpracy i samokształcenia

W ramach wspomagania szkół i placówek w Bibliotece Pedagogicznej w Zgierzu została utworzona sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy i nauczycieli świetlic ze szkół powiatu zgierskiego. Sieć powstała na bazie Grupy Wsparcia Bibliotekarzy, która została zainicjowana w 2013 roku. Do sieci należą nauczyciele z ok. 25 szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Ogólne cele działania sieci:
• dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci,
• tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół należących do sieci,
• wspólne rozwiązywanie problemów,
• poszerzenie kompetencji uczestników,
• popularyzacja dobrych praktyk,
• pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów,
• promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie wspólnych akcji czytelniczych.