BADANIE SATYSFAKCJI UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI

WYNIKI ANKIETY

W dniach 1-30 marca 2023 r. została przeprowadzona ankieta pt. “Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki”, którego celem było uzyskanie informacji na temat poziomu zadowolenia użytkowników z usług i zasobów bibliotecznych. W badaniu, które zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza dostępnego online, uczestniczyło 85 osób. Dziękujemy za udział w badaniu i zachęcamy do zapoznania się analizą wyników ankiety.

ZOBACZ PREZENTACJĘ Z ANALIZĄ WYNIKÓW

Author: Biblioteka