DIAGNOZA POTRZEB EDUKACYJNYCH

ANKIETA DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która skierowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli. Celem ankiety jest zbadanie potrzeb placówek edukacyjnych wobec oferty dydaktycznej Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Author: Biblioteka