Finał konkursu plastycznego “Kto dba o nasze zdrowie i bezpieczeństwo?”

Na konkurs wpłynęło 25 prac, których autorami były przedszkolaki z 5 placówek przedszkolnych:

▪️ Miejskie Przedszkole nr 3 – integracyjne z oddziałami specjalnymi w Zgierzu

▪️ Miejskie Przedszkole nr 7 w Zgierzu

▪️ Miejskie Przedszkole nr 8 w Zgierzu

▪️ Niepubliczne Przedszkole Błękitny Pałacyk w Zgierzu

▪️ Miejskie Przedszkole nr 1 w Głownie.

Celem konkursu było: wspieranie nauczycieli wychowania przedszkolnego w promowaniu edukacji zdrowotnej i aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym; rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności dzieci w połączeniu z edukacyjnym podejściem do zdrowia i bezpieczeństwa; rozwijanie indywidualnych uzdolnień plastycznych dzieci; budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi; popularyzowanie i wspieranie artystycznych talentów dzieci; promowanie zdrowych nawyków: bezpieczny styl życia i dbanie o zdrowie.

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, przedstawiającej postać, osobę, która dba o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi i/lub ilustrację przedstawiającą taką osobę podczas wykonywania swojej pracy.

Jury dokonując oceny prac brało pod uwagę: zgodność z tematem,

estetykę i jakość wykonania, oryginalność i kreatywność, walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, technika wykonania),

samodzielność wykonania.

Wszystkie prace były interesujące, pomysłowe i wykonane z dużą starannością.

Po obejrzeniu prac komisja konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne i 6 wyróżnień.

Nagrody otrzymali:

🔸 I miejsce – Leon Szczęsny (MP nr 8 w Zgierzu)

🔸 II miejsce – Diana Novikova (MP nr 7 w Zgierzu)

🔸 III miejsce – Maja Matiulko (MP nr 8 w Zgierzu)

Jury przyznało też 6 wyróżnień:

🔹 Blanka Karpińska (MP nr 3 w Zgierzu)

🔹 Roksana Cieślak (MP nr 3 w Zgierzu)

🔹 Jan Wojciechowski (MP nr 7 w Zgierzu)

🔹 Magdalena Oślak (MP nr 7 w Zgierzu)

🔹 Nela Koprowska (Błękitny Pałacyk w Zgierzu)

🔹 Hanna Smużyńska (MP nr 8 w Zgierzu).

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy za udział i drobne upominki. Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim dzieciom za uczestnictwo w naszym konkursie.

Dziękujemy również nauczycielom i rodzicom za sprawowanie opieki merytorycznej i współpracę z naszą biblioteką.