Finał Sztafety Czytelniczej

Inauguracja Sztafety Czytelniczej rozpoczęła się w Bibliotece Pedagogicznej w Zgierzu. Następnie – zgodnie z ideą sztafety – symboliczna pałeczka w postaci dużej zakładki do książki była przekazywana kolejnym uczestnikom akcji. Celem Sztafety było: podkreślenie wartości książki i czytania w życiu każdego człowieka, zachęcenie uczniów do czytania oraz korzystania z zasobów bibliotek, podkreślenie roli bibliotek i świetlic szkolnych w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji czytelniczych wśród uczniów, promocja bibliotek i świetlic szkolnych oraz biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym, rozwój kreatywności dzieci i młodzieży, promocja czytelnictwa.

Akcja była zorganizowana na wzór sztafety sportowej, a rolę symbolicznej pałeczki, przekazywanej ze szkoły do szkoły pełniła ozdobna duża zakładka do książki. Z ramienia szkół organizacją Sztafety zajęli się nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele świetlic działający w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele i uczniowie biorący udział w Sztafecie wykazali się dużą pomysłowością, organizując konkursy, spotkania autorskie, inscenizacje czytelnicze, kąciki czytelnicze, zajęcia, których głównym elementem było głośne czytanie. W Sztafecie wzięło udział 14 szkół z terenu Zgierza, gminy Zgierz i powiatu zgierskiego:

Biblioteka Pedagogiczna w Zgierzu – rozpoczęcie
Szkoła Podstawowa nr 8 w Zgierzu
Szkoła Podstawowa w Słowiku
Szkoła Podstawowa w Szczawinie
Szkoła Podstawowa nr 10 w Zgierzu
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zgierzu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu
Zgierski Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu
Samorządowe liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zgierzu
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu
Zespół Szkół Zawodowych w Ozorkowie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgierzu
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Zgierzu

Podczas finału imprezy wszyscy uczestnicy zostali powitani przez Panią Annę Urbanek, wicedyrektorkę CREWŁ w Zgierzu, która podkreśliła znaczenie książek i czytania. Następnie Elżbieta Wójcik z Biblioteki Pedagogicznej w Zgierzu przedstawiła działania podejmowane przez poszczególne szkoły. Po tych wstępnych prezentacjach uczniowie entuzjastycznie zabrali się do tworzenia najdłuższej zakładki do książki. Na papierze o wymiarach 15 metrów długości i 1 metra szerokości umieścili swoje refleksje na temat czytania, ulubione tytuły książek oraz powody, dla których kochają czytać. Nie zabrakło też oryginalnych haseł i rysunków przedstawiających literackich bohaterów, postaci z bajek i samą książkę. Efektem ich pracy było niezwykłe dzieło, odzwierciedlające ich pasje czytelnicze. Uczniowie wykazali się nie tylko kreatywnością, ale także pomysłowością. W sumie w akcji wzięło udział ponad 2000 osób. Serdecznie dziękujemy zarówno uczniom, jak i nauczycielom za ich zaangażowanie i współpracę!