Narodowe Czytanie – relacja

W spotkaniu na łonie natury, w pięknych okolicznościach przyrody, wzięli udział uczniowie ze Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Zgierzu, Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Zgierzu i Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu. Spotkanie otworzyła pani Lidia Leśniewicz – dyrektor CREWŁ w Zgierzu, która wprowadziła w scenerię utworu, pełnego barwnych opisów nadniemeńskiej przyrody i historię rodziny Bohatyrowiczów i Korczyńskich oraz przedstawiła postać Elizy Orzeszkowej. Uczniowie odczytali wybrane przez siebie fragmenty książki, natomiast pani Anna Urbanek – wicedyrektor CREWŁ w Zgierzu ubarwiła je swoim komentarzem i pytaniami odnoszącymi się do czytanych tekstów. Zwieńczeniem spotkania było odczytanie przez panią dyrektor fragmentu o Marcie Korczyńskiej i jej radości z uznania przez Benedykta Korczyńskiego. Wszystkie egzemplarze “Nad Niemnem”, przyniesione przez uczniów otrzymały pamiątkowy stempel Narodowego Czytania 2023. Spotkanie relacjonowała Telewizja Centrum Zgierz.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom za wspólnie spędzony czas i obcowanie z wielką literaturą!

#NarodoweCzytanie#NadNiemnem