Tydzień Bibliotek 2024 w Bibliotece Pedagogicznej w Zgierzu – relacja

Podczas większości zajęć czytałyśmy dzieciom różne opowieści, również z wykorzystaniem papierowego teatrzyku Kamishibai oraz włączałyśmy dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w pracach plastycznych, a także do rozwiązywania interaktywnych quizów. Dodatkowo, w ramach zajęć “Wirtualne podróże z książką”, dzieci miały okazję skorzystać z technologii AR, co pozwoliło im na bardziej immersyjne doświadczenie literatury. W trakcie spotkań “Dbamy o środowisko i powietrze”, dzieci dowiedziały się, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego. Natomiast podczas zajęć “Nowe życie starych książek”, wykorzystując technikę book folding, polegającą na kształtowaniu stron książek w sposób umożliwiający utworzenie trójwymiarowych figur, uczniowie stworzyli piękne wazony, jeże i domki. Opowiadanie „Szukając Marudka” otworzyło drzwi do ważnych dyskusji na temat roli zwierząt domowych,  odpowiedzialności za opiekę nad nimi, znaczenia przyjaźni oraz umiejętności wybaczania. W ramach zajęć “Zagrożenia w cyberprzestrzeni”, uczniowie klas starszych mieli okazję nie tylko dowiedzieć się o zagrożeniach związanych z Internetem, ale także poznać sposoby bezpiecznego korzystania z sieci. Natomiast podczas zajęć “Emocjonalny zawrót głowy”, uczniowie mieli okazję zgłębić różnicę między uczuciami a emocjami oraz poznać sposoby radzenia sobie ze złością.