SZTAFETA CZYTELNICZA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W ZGIERZU

16 kwietnia 2024 r. pałeczka Sztafety Czytelniczej w postaci zakładki do książki trafiła do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zgierzu. W ramach akcji w bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia z klasami 4-6, mające na celu propagowanie czytelnictwa wśród uczniów. Lekcje czytelnicze miały na celu zapoznanie z literaturą dla dzieci i młodzieży znajdującą się w zasobach biblioteki oraz korzyściami płynącymi z czytelnictwa. Natomiast dla klas młodszych odbyło się bardzo interesujące spotkanie z p. Anną Kucharek autorką książki „Labirynt. Gdzie chowa się to co warto odnaleźć”. Autorka, oprócz promocji swojej książki, przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Jak powstaje książka”, przybliżając kolejne etapy pisania i wydruku książek. Przeprowadzono również konkurs czytelniczy ”Mistrz pięknego czytania”. Konkurs przygotowała p. Jolanta Barut we współpracy z polonistkami p. Anną Piotrowską i p. Anetą Szczepaniak. I tak Sztafeta dobiegła do mety! Dziękujemy wszystkim 14 szkołom za zaangażowanie i promowanie czytelnictwa.

ZOBACZ ZDJĘCIA

Author: Biblioteka